Har fotoner snurrat?

Spin är inneboende vinkelmoment och kvantiseras (som alla vinkelmoment) i halva helheter av hbar. Fotoner är spin-1-partiklar i motsats till att elektroner snurrar 1/2.

Fotoner är kvantiteter av det elektromagnetiska fältet och är rörliga vågor som har en tid som varierar elektriskt och magnetiskt fält. De elektriska och magnetiska fälten är tvärgående mot körriktningen: det vill säga om det färdas i z-riktningen kan det elektriska fältet vara i x-riktningen och magnetfältet i y-riktningen.

Det är mest praktiskt att använda cirkulära polariseringar och när du gör detta, behöver fotons elektriska fält runt rörelseriktningen med en frekvens som är fotonens frekvens och när den multipliceras med Plancks konstant är fotons energi .

Du kan visualisera roteringen av en foton som den riktning som den elektriska fältvektorn drar runt den riktning som foton rör sig: den kan antingen gå medurs eller moturs.

Lämna en kommentar