Har stillbildsfotografering i Sonys S-Log2 (eller liknande filmiska gammainställningar) några fördelar för stillbilder? (Färg, detalj, etc …)

Det beror på frågan om du är villig att publicera dina bilder. Om du inte är det kommer S-log och andra loggar eller platta bildprofiler att göra det möjligt för dig att omfatta stora kontraster i en bild, men ändå på bekostnad av ett relativt lerigt och färglöst slutresultat (1).

Om du efterbehandlar dina bilder kan du göra detta leriga slutresultat till en bättre bild (2).

Det är i princip vad du gör om du använder en logg medan du filmar: du komprimerar kontrast och dekomprimerar den sedan med en kurva i ett program som Adobe Premiere. Men om du är villig att posta bearbeta dina bilder, är det bättre att du gör bilder i RAW istället för jpg. På så sätt kan du omfatta den stora kontrasten i en 16 istället för 8-bitars fil. Om du inte ändrar RAW-filen hjälper det dig inte (3)

men om du gör det (4)

du kommer att sluta med mycket mer detaljerade bilder än bilder som gjorts med en logg någonsin kommer att ge dig. Det beror på att RAW-filen har 14-16 bitar av färg- och kontrastdetaljer, medan en bild som görs med hjälp av loggen bara har 8 (eller i vissa fall som den nya Nikon Z, 10) biten. Speciellt i mellantonerna kommer det inte att finnas många bitar kvar i en logg för att skilja mellan färgnyanser så att de blir mer eller mindre lika oavsett vad du gör. Bortsett från det kommer bilden med loggen att ha mer ljud.

Lämna en kommentar