Hur är fotosyntes en oxidationsreduktionsreaktion?

Fotosyntes är en redoxprocess där både oxidation och reduktion sker.

CO2 + H2O → (CH2O) + O2

Oxidation

  • Under fotosyntes oxideras vatten till syre (O2).
  • 2H2O → O2 + 4 [H.] Kräver ljusenergi

Reduktion

  • 4 [H.] + C2 → (CH2) + H2O
  • I fotosyntes reduceras koldioxid till kolhydrater. Med användning av ATP och NADPH som produceras av de ljusberoende reaktionerna reduceras de resulterande föreningarna och avlägsnas för att bilda ytterligare kolhydrater, som glukos.
  • Balansen mellan NADP / NADPH bestämmer redoxtillståndet. Varje redoxreaktion har en oxidationshalva och en reduceringshalva.
  • NADP + blir reducerad till NADPH är reduktionshalvan och vatten som ger upphov till syre är oxidationshalvan.

Lämna en kommentar