Hur är fotosyntes och aerob andning kopplade?

De två är desamma (i omvänd ordning)

Fotosyntes: lagrar energi i kemiska bindningar av socker
(socker)
6CO2+6H2O+energy ==> C6H12O6+6O2

Cellular Respiration: frigör energi som lagras via fotosyntes

C6H12O6+6O2==> 6CO2+6H2O+energy

Obs: kom ihåg när du kanske i grundskolan lärde dig hur vi andas in syre och CO2 ut medan växterna gör motsatsen. Dessa två kemiska reaktioner visar oss varför. växter andas in vår CO2 och andas ut O2 (fotosyntes) och i gengäld andas vi in ​​syre och ut CO2 (andning). naturligtvis utelämnar denna förklaring det vatten, energi och socker som är inblandade.

Lämna en kommentar