Hur du inverterar ditt val i Photoshop

Hej. Det snabbaste sättet att invertera ditt val av photoshop är 'Ctrl + Skift + I' på en Windows-dator.

Men jag ville också påpeka kortkommandona för Selection, Marquee och Lasso-verktyget. Dom är :

  • Rektangulärt markeringsverktyg / Elliptiskt markeringsverktyg M
  • Lasso-verktyg / Polygonal Lasso-verktyg / Magnetiskt Lasso-verktyg L
  • Magic Wand-verktyg / snabbvalsverktyg W

Använd Skift, Alt och Ctrl tangenter med något av dessa verktyg för att lägga till eller subtrahera från dina val. Lycka till, Rob.

Lämna en kommentar