Hur farligt är det att ta ett blixtfoto?

Det är ganska farligt att ta bilder av åska och åskväder om du inte är utrustad väl eller om du inte har vidtagit korrekta säkerhetsåtgärder.

Man måste också ha några saker i åtanke, som att vara på en plats som är öppen, såsom en enorm mark borta från höga byggnader.

Bär också ett robust stativ.

Och när som helst, om du känner att blixten eller Strom blir mer och mer vilont, lämna genast den platsen, trots allt livet betyder mest

Det är den som jag fångade förra året.

Thankyou!

Glada monsoner!

🙂 🙂 🙂

Lämna en kommentar