Hur fotograferar människor på National Geographic vilda djur?

Många skott av stora eller farliga djur går faktiskt genom långsträckta teleobjektiv i intervallet 500-1200 mm (ca 10x till 20x normal förstoring), ibland med tele-extenders som läggs till som ger ytterligare 1.4x till 1.7x förstoring.

Närmare bilder innebär risker, men smarta (intelligenta och erfarna) fotografer beräknar riskerna och försöker mildra riskerna så mycket som möjligt - genom att gömma sig bakom någon form av persienner eller skärm, genom att göra närmare bilder på djur som är mer vana vid att ha människor nära , leva en tid i bushen tillsammans med djuren så att fotografen inte längre ses som något nytt eller som ett hot, med hjälp av fjärrkameror som kan placeras nästan inuti en stolthet av lejon som matar på en slaktkropp, till exempel; allt utan att människan väsentligt äventyras.

Några få (och dåraktiga) individer tar faktiskt allvarliga risker för att skjuta närbilder av verkligt farliga djur.

Lämna en kommentar