Hur fungerar Google Translate på foton?

Som jag vet kan Google Translate inte fungera på foton. Du kan använda dokumentskannern för att hämta text från foton åt dig. Sedan kan du översätta texten via Google.
Men jag vet att ett program inte bara kan extrahera text från foton utan också kunna översätta det. Det kallas CC Smart Eye - Live Text Translator. Jag använder det i min studie.
det är mer exakt med sin översättning. Huvudfunktionen är att fånga in texter via mobilenhetens kamera, hämta texten med hjälp av den inbyggda OCR-motorn och sedan börja översätta den. Ännu mer kan du söka i texten som du har tagit på Bing.
Du kanske också kan prova det. Du kan söka i den på Google Play.
Eller så kan du gå till http://www.yunmai.com/en/download_apps.html för att få mer information.

Lämna en kommentar