Hur gör svamp fotosyntes?

Med stora svårigheter eftersom de saknar klorofyll, fotosystem I och II och Calvin-cykeln. Vem berättade för dig en sådan twaddle?

Lichens gör dock fotosyntes eftersom de är ett symbiotiskt förhållande mellan en svamp (svampar som inte bildar svamp) och en alga, vanligtvis är det en grön alg (Chlorophyta) men ibland en blågrön alg (Cyanobacteria).

Jag har publicerat en uppsats om fotosyntes i en lav.

Ritchie RJ (2014). Fotosyntes i en krökt lav (Dirtaria picta (Sw.) Schaer.ex Clem., Physiaceae) och dess symbiont, Trebouxia sp, med PAM Fluorometry. International Journal of Plant Sciences 175: 450-466.

Lämna en kommentar