Hur görs filmfotografering med dubbel exponering?

Några 35mm filmkameror har en funktion som, med ett knapptryck, kan låsa av slutaren utan att flytta fram filmen. Om du inte lyckas kan du kringgå det genom att göra följande.

1. Ta upp slacken på spolveven. Gör inte för mycket.

2. Medan du håller veven så att den inte vrider sig, håll ned frigöringsknappen längst ner på kameran för att koppla ur filmframföringsmekanismen.

3. Vrid filmförflyttaren. (Du måste hålla ned frigöringsknappen längst ner OCH håll tillbaka spolveven medan du gör detta)

Det här är inte perfekt och du kommer förmodligen inte att få det helt rätt de första gångerna du gör det, men det fungerar och du kan nu göra din andra exponering på samma filmram som förra skottet.

Lämna en kommentar