Hur kan du låsa upp bakgrunden i Photoshop?

När du skapar en ny bild i Photoshop CS6 eller om du öppnar en befintlig bild i programmet finns det en stor chans att bakgrunden eller det initiala lagret kommer att låses. Detta kan vara problematiskt om du vill göra vissa ändringar, till exempel att omvandla det lagret. Lyckligtvis kan du följa stegen nedan för att låsa upp det lagret och ha mer frihet för hur du vill manipulera det.

Steg 1: Öppna din bild i Photoshop.

Steg 2: Se till att panelen Layers är synlig genom att klicka på Windows längst upp på skärmen och kontrollera om kryssmarkeringen till vänster om alternativet Layers. Om kryssmarkeringen är där, är lagpanelen synlig. Om kryssmarkeringen inte är där väljer du alternativet Lager.

Steg 3: Välj det låsta lagret genom att klicka på det i panelen Lager.

Steg 4: Klicka på låsikonen till höger om lagernamnet och dra den sedan till papperskorgen längst ner på panelen Lager.

Steg 5: Du kommer att märka att låsikonen nu är borta från lagret, så att du fritt kan redigera innehållet i det lagret.

Lämna en kommentar