Hur kan en fotograf bevisa att det är han som tog en bild?

Vi har hjälpt fotografer att lösa upphovsrättsfrågor över hela världen, och det har aldrig varit ett problem att bevisa ägande av ett verk. Om du tittar på upphovsrättsärenden ser du också att det sällan är en tvistfråga.

Detta beror på att civila ärenden har en annan bevisstandard än andra ärenden. Fotografen måste i allmänhet bevisa att han är mer sannolikt än inte fotoskaparen (detta är inte avsett att vara juridisk rådgivning - en advokat i ditt område kan förklara mer ingående).

Här är några exempel på hur du kan bevisa att ett foto är ditt:

  1. I USA accepteras en registrering hos US Copyright Office som prima facie bevis på ägande
  2. Om du har kopian med den högsta upplösningen eller en RAW-kopia på filen fungerar det också
  3. Du kan lägga till ditt namn och din copyrightinformation i metadata, även om den kan tas bort
  4. Information om kameran du sköt bilden med, vittnesförklaringar, detaljer om hur du redigerade verket, flygbiljetter och andra bevis kan också vara till hjälp

Jag skulle vara försiktig med tjänster från tredje part som lovar att verifiera äganderätten för dig eftersom du i huvudsak ber en domstol att lita på en okänd tredje part. En kopia av en RAW-fil eller US Copyright Office-registrering är allt du behöver.

Lämna en kommentar