Hur kommer det sig att ”fotografi” och ”fotografiskt” har stress på den första stavelsen, men ”fotograf” och ”fotografi” har stress på den andra stavelsen?

Orden härstammar från forntida grekiska, där vanligtvis stressen faller på den näst sista stavelsen, dvs. den tredje stavelsen från slutet.

Således fotograf, fotograf och fotografi.

PhotogrAphic har stress på den näst sista stavelsen, inte den initiala. Varför stressen faller annorlunda från dess kognater beror troligen på det etablerade uttalet av grafik, även om cynikern i mig vill säga att engelska aldrig är nöjd om den inte kan införa några inkonsekvenser i mixen.

Lämna en kommentar