Hur länge kommer Google att lagra våra foton på Google Foto? Är det för alltid, men vad händer om du dör?

Google behåller dina foton så länge ditt konto fortfarande är aktivt. På ett sätt kan du ringa det för alltid så länge någon regelbundet loggar in på kontot (Gmail, YouTube, Drive, Foton etc.). Det språk som använts tidigare var att ett konto kunde raderas efter 9 månaders inaktivitet, men jag tror inte att det verkligen hände.

Det nuvarande systemet gör att du kan välja mellan 3, 6, 12 eller 18 månader för att det ska fungera utifrån din inaktivitet. Beroende på det valda alternativet skickas en påminnelse till din telefon (om SMS är inställt) eller skickas till din e-postadress för återställning för att se om du fortfarande finns kvar. Om kontot förblir inaktivt kan det raderas efter den punkten.

Lämna en kommentar