Hur man ändrar storlek på en bild i Photoshop utan att förvränga den

Det finns två möjligheter här. För att ändra storlek på hela bilddokumentet vill du gå till menyn - Bild> Bildstorlek (eller Alt + Ctrl + I).

Se till att rutan "Begränsa proportioner" är markerad och ändra din bredd eller höjd till vilken storlek du vill. Photoshop låser förhållandet och håller den andra dimensionen vid rätt dimension för att förhindra snedvridning.

Det andra alternativet är att ändra storlek på ett enda lager Efter att du har valt det lager du vill arbeta med, gå till menyn - Redigera> Fri omvandling (eller Ctrl + T). Du ser ett urvalsformulär runt ditt lager med rutor i hörnen. Håll ned SKIFT och klicka sedan på en av hörnrutorna och dra med musen för att ändra storlek medan du behåller bildförhållandet.

Du kan också ändra denna fria omvandling på olika sätt med ALT-tangenten för att ändra storlek på mittpunkten eller CTRL för att tvinga förvrängning genom att flytta ett hörn oberoende av resten.

Lämna en kommentar