Hur man ändrar teckensnittets vikt i Photoshop Elements

Om du vill ändra typsnittet för alla tecken i ett lager väljer du textlagret i panelen Lager och använder sedan knapparna och menyerna i alternativfältet för att ändra typsnitt, stil, storlek, justering och färg. I alternativfältet väljer du en teckensnittsfamilj från popupmenyn Font Family. Du kan inte ändra vikten på ett teckensnitt i något grafiskt program. Du kan "fejka" det genom att lägga till en kontur eller genom att förskjuta dubbletter som har klistrats på plats, men det skapar INTE en tyngre vikt - det lägger bara till fler pixlar i teckensnittets konturer. Gå till min profil så hittar du allt om Photoshop-material där ...

Lämna en kommentar