Hur man beräknar en foton våglängd

Det finns några sätt att göra det på:

Fallet 1:

ljuset kan färdas från en plats till en annan, det är därför den har hastighet. När ljuset rör sig har det energi som kallas ljusenergi eller fotonenergi. Du kan föreställa dig att ljus bara är ett fotoner som strömmar från himlen.

Det har dock viss energi som vi kallar foton energi: ju mer foton energi vi har desto mer frekvens av partiklar (frekvensen är antalet partiklar anländer per sekund) får vi. Så, en vetenskapsman, kom Max Planck på idén om Plancks Constant (h) -6.63 × 10 ^ -34.

Fotonenergi = Plankor konstant * frekvens

E = hf

E-energi av foton

h = Plankakonstant: 6.63 × 10 ^ -34.

fotens frekvens

våghastighet = frekvens * våglängd

c = fλ

Så,

E = hf

E = hc / λ

Så, λ = hc / E

Våglängd = Plancks konstanta * ljushastighet / fotons energi

Fallet 2:

Relationen mellan momentum och våglängd för materievågor ges av ekvationen:

p = h / λ

momentum, p är massa * hastighet

Om du har en massa av foton kan du också beräkna fotonens våglängd

mv = h / A

λ = h / mv (hastighet: ljusets hastighet)

λ = h / mc

Lämna en kommentar