Hur man beskär foton eller bilder i Illustrator

Som ett vektorbaserat program är Illustrator inte utrustad för att redigera pixelbaserade objekt. Som andra har nämnt kan du använda en mask för att i huvudsak bara avslöja de delar av bilden du vill ha, och resten av bilden är helt enkelt dold för synen. Det finns uppenbara fördelar med detta, men visserligen finns det omständigheter som motiverar möjligheten att faktiskt beskära eller ta bort de delar av en bild som du inte vill eller anser vara onödig.

Förutom att utföra bildbeskärningen i ett pixelbaserat program som Photoshop (och sedan importera den nyligen beskurna bilden på nytt), finns det verkligen ett sätt att effektivt beskära en bild direkt i Illustrator. Här är hur:

  1. Rita en rektangel över den del av bilden du vill förbli
  2. Applicera valfri färg på rektangeln och ta bort dess streck. Applicera sedan ett opacitetsvärde på .1% på rektangeln (gör det i princip osynligt)
  3. Markera både bilden och rektangeln och välj Objekt> Platta genomskinlighet
  4. Välj den högupplösta förinställningen i dialogrutan som visas. Ändra sedan - VIKTIGT - värdet på vektor / rasterreglaget från 100 till 99.
  5. Klicka på OK för att tillämpa kommandot Platta genomskinlighet. Du kan sedan radera de delar av bilden du inte behöver. Den beskurna delen av din bild förblir (den är i en mask men du kan ta bort masken).

Lämna en kommentar