Hur man delar upp 33 foton i två grupper så att förhållandet är 4 till 7

Vänner……!

Låt det rationella mellan antalet foton i två grupper vara x

Således kommer det i en grupp att finnas 4x foton och i en annan grupp kommer det att finnas 7x foton

Det finns totalt 33 foton att dela. Följaktligen

4x + 7x = 33

11x = 33

x = 33/11

x = 3

Det rationella är 3,

Således kommer det i en grupp att finnas 4x foton = 4 × 3 = 12 foton

I en annan grupp kommer det att finnas 7x foton = 7 × 3 = 21 foton.

Svar det kommer att finnas 13 och 21 foton som ska förvaras i de två grupperna.

Lämna en kommentar