Hur man exporterar en enda tavla i Adobe Photoshop CC 2019

Jag skapade en fil som består av 5 ritytor för detta exempel.

Exportera en enda tavla i Adobe Photoshop CC 2019

  • Visa lagerfönstret. Fönster> Lager

  • Välj det lager som innehåller den ritytan du vill exportera.

I fallet exporteras endast tavlan 1.

  • Exportera tavlan till filen. Arkiv> Exportera> Tavlor till filer

  • Välj destination för filen och filtypen i nästa dialogruta. Klicka sedan på kör.

Om du följer stegen ovan exporterar du endast den ritytan som du har valt från lagerfönstret.

Om du vill exportera 4 av de 5 tavlorna ser lagerfönstret ut så här:

Den röda pilen pekar på de markerade ritytorna 2 - 5 och den blå pilen visar den avmarkerade ritytan 1. I det här fallet skulle inte ritytan 1 exporteras.

Lämna en kommentar