Hur man flyttar alla mina bilder till mitt SD-kort på min Samsung Galaxy S5 på en gång

Ladda ner en filhanteringsapp från Playstore. Öppna appen och gå till mappen Telefonlagring. Navigera sedan till mappen Bilder. Där hittar du fler mappar, t.ex. Whatsapp, Camera Roll, Instagram, Snapchat etc. Du väljer alla mappar som finns där. Tryck sedan på kopieringsikonen för att kopiera de valda mapparna. Navigera nu hela vägen tillbaka till där du valde Telefonlagring. Där hittar du en mapp med namnet SD-kort (det kommer bara att finnas om SD-kortet är isatt). Välj SD-kortmappen och skapa sedan en ny mapp med namnet Bilder. När du har skapat mappen öppnar du den genom att trycka på klistra in för att klistra in alla kopierade foton från ditt interna lagringsutrymme. Efter några minuter kopieras alla filer. För att bekräfta att alla filer är kopierade på ett säkert sätt, visa alla bilder som du kopierade till ditt SD-kort och se sedan originalbilderna som finns i din interna lagring.

Lämna en kommentar