Hur man gör filmstycken utan Photoshop

Utan rätt verktyg och inga färdigheter i Photoshop eller design är ett filmstycke svårt att skapa och det kan ta dagar att bara skapa ett.

Med Clipgraph 3 steg för att göra otroliga filmuppgifter:

Steg 1: Importera en video

Välj video från din dator. Video importeras automatiskt till rätt format.

Steg 2: Välj en stillbild

Använd skjutreglaget för att välja stillbild som du vill använda som statisk del av filmavsnittet

Steg 3: Radera en del av stillbilden där du vill att rörelse ska slinga

Användarens radergummi för att rensa den del av den statiska bilden där du vill att videon ska visas genom och exportera filmavsnittet

Kassa ClipGraph i aktion

Lämna en kommentar