Hur man gör fraktaler i Photoshop

I Photoshop är upprepningen av tidigare omvandlingar din väg att gå. Som svarat av Bob Roach, att göra en omvandling och sedan slå på kombitangenterna som galen kan ge dig några galna resultat:

  1. rita eller bygg en form för att börja
  2. valfritt: konvertera det lagret till ett smart objekt så att du kan ändra det senare
  3. transformera skiktet - Ctrl + t / Cmd + t; ändra storlek och rotation eller plats för objektet för att få olika resultat. (så rotera objektet, skala det, flytta det - i nästa steg kommer dessa att upprepas)
  4. använd tangentkombinationen Ctrl / Cmd + Alt + Skift + t för att upprepa omvandlingen och kopiera den åtgärden till ett nytt lager
  5. om du vill kombinera din stack med nya lager i ett nytt smart objekt eller bara platta dessa lager och upprepa stegen ovan. (att behålla smarta objekt ökar belastningen på din dators kapacitet / minne)

Det finns många handledning som visar den här proceduren på nätet, t.ex. Hur man simulerar fraktaler i Photoshop - Tuts + Design & Illustration Tutorial

I kommentarerna till sådana handledning hittar du många människor som anger hur det är bättre med specifik programvara eller plug-ins för att skapa fraktaler. Och det finns faktiskt många bättre och effektiva förfaranden för att uppnå detta mål. Inte desto mindre kan det repeterande transformeringsalternativet leda till kreativa resultat.

Att använda den här strängen i Google leder dig till många spännande resultat: "fractals mandelbrot photoshop plugin" Google

Lämna en kommentar