Hur man kopierar färggradienten för ett lager som jag redan har i Photoshop för att klistra in i ett annat lager

Förutom menyalternativet Copy Fill som du ser på Mr Ve: s skärmdump, i dialogrutan Gradient Editor (dubbelklicka på lutningsminiatyren längst upp till vänster i Photoshop-menyraden när du har valt lutningsverktyget), klicka på Spara-knappen . På detta sätt läggs lutningen till ditt befintliga lutningsbibliotek för att återanvändas när du vill.

Lämna en kommentar