Hur man ökar filstorleken utan att ändra dess mått i Photoshop

Låt oss prata i termer av pixlar som gör ditt fotografi. Filstorleken som du nämner här är direkt proportionell mot den data som lagras i den filen, som här i sin tur är direkt proportionell mot antalet pixlar i den bilden. Nu finns det ett antal olika format som har mycket olika användningsområden: jpeg, png, bmp är ett av de mest populära.
När du använder Photoshop kan du öka informationen som lagras genom att öka kvaliteten på bilden när du sparar den. Men vad det skulle spara är bara extrapolerad data från den information den redan har, vilket inte kommer att öka bildkvaliteten (eller minska bruset).
Ett annat sätt skulle vara att försöka lagra bilden i olika format. Varje format har en annan komprimeringsmodell (utom RAW som är okomprimerad) och fungerar därför annorlunda. Testa alla alternativ som du ser när du använder "Exportera till webben och enheter" för att spara bilden.
Det finns också andra metoder (icke-photoshop) som bifogar främmande information i en fil vilket gör den tyngre. Jag håller fast vid de jag känner genom Photoshop.

Lämna en kommentar