Hur man översätter text från en bild

Du kan använda ImageTranslate verktyg för att översätta text i valfri bild.

Det är ett verktyg för att översätta texten överlagrade bilder över olika språk. Det eliminerar de flera steg som är involverade i att göra samma för närvarande, dvs att ta basbilden, översätta texten separat och sätta ihop dem igen med redigeringsexpertis.

Imagetranslate gör det enkelt och du kan översätta och rendera bilder utan någon bildredigeringsexpertis.

Här är ett exempel för dig,

Lämna en kommentar