Hur man redigerar ett skannat dokument i Photoshop

Om du vill redigera (dvs. ändra texten i) ett skannat textdokument med Photoshop, behöver du mycket tålamod. Om dokumentet skannades som ett bitmappat dokument - en JPG- eller TIF-fil - är det i huvudsak ett fotografi av dokumentet och du kan använda Photoshops retuschering och textverktyg för att ändra det. Det skulle vara en långsam process, troligen det mest ineffektiva sättet att "redigera" dokumentet, särskilt om du ville ha hög visuell kvalitet.

Och om du gjorde allt detta kunde du fortfarande inte använda Photoshop för att spara JPG som ett textdokument, bara som en bildfil: JPG, TIF, GIF, etc.

Lämna en kommentar