Hur man redigerar text i JPEG-filen i Photoshop

Du kan inte, om du inte har .psd-filen för den bild du refererade till. Om du inte har .psd-filen finns det inte så mycket du kan göra för att ändra text.

Även om du kan försöka öppna .jpeg-filen i Photoshop, använd sedan klonstämpelverktyget för att ta bort texten du vill ändra, lägg sedan till ersättningstexten / ändrad text ovanpå det klonstämplade området.

Lämna en kommentar