Hur man sätter in ett foto i en anpassad form på Illustrator (CS3)

Vad du beskriver använder i princip den anpassade formen som en klippmask. Dra din form ovanpå fotot där du vill att fotot ska visas. Välj form och foto och tryck på CMD (eller CTRL) - 7.

Detta tar vägen och använder den för att maskera allt utanför den. Det tar också bort alla fyllningar eller linjer som tilldelats den sökvägen. Du kan klistra in en annan kopia av objektet direkt ovanpå om du vill att formen ska ha en kontur, eller, om du använder en senare version av Illustrator, kan du välja maskform och lägga till en streck tillbaka.

Jag kommer inte ihåg om CS3 hade Utseendepanelen, men det är ett enkelt sätt att lägga till en stroke eller fylla i ett maskobjekt. Du kan ställa in att strecket ska ligga ovanpå eller under masken.

Lämna en kommentar