Hur man skisserar en bild i Photoshop

Det finns olika verktyg som du kan använda för att skissera en bild i Photoshop

Och det finns :-

Snabbval

Magisk stav verktyg

Lasso verktyg

Polygon Lasso-verktyg

Magnetiskt lassoverktyg

Pen Tool

Vi har en bild att redigera och visa hur du kan skissera en bild i Photoshop

Öppna filen på Photoshop

Duplicera lagret vinna: Ctrl + J / mac: kommando + J och välj pennverktyget för att skapa väg över ämnet.

Välj nu blandningsalternativet i det dubbla lagret och välj vilket blandningsalternativ du vill ändra bilden eftersom den används för att kontrollera pixlar i bilden påverkas av ett målnings- eller redigeringsverktyg.

Vi väljer överläggsalternativ och här är skillnaden i pixeln

Hur öppnar du din bild?

Välj den sökväg du skapade och tryck på vinna: Ctrl + J / mac: Kommando + J i Photoshop för att skapa ett transparent lager.

Hur skisserar jag bilden?

Välj det dubbla lagret och tryck på följande tangenter för att invertera

Vinna: Ctrl + Skift + I

Mac: Cmd + Skift + I

Välj skiktstilalternativ, markera streckalternativet och justera storleken

Ändra den storlek du vill justera.

Att visa som en kontur av ett objekt enligt nedan

Lämna en kommentar