Hur man sparar CR2-bilder i Photoshop som en JPEG och PSD och stänger dem när de är klara att spara

Om du vill gruppspara Canon Camera Raw (CR2) -filer med Photoshop - uppnås detta genom batchbehandling: Arkiv> Automatisera> Batch

Du måste sedan bygga din åtgärd genom en serie steg.

Jag föredrar att göra den typ av arbete du beskriver genom Photoshops bildprocessor.

Du kan komma åt bildprocessorn via: Arkiv> Skript> Bildprocessor

Bildprocessorens verkliga kraft är att, till skillnad från ett batch-kommando, behöver du inte först skapa en åtgärd.

Den andra kraftfulla anledningen att använda Image Processor är att du kan konvertera en uppsättning filer till antingen JPEG-, PSD- eller TIFF-format; eller konvertera filer samtidigt till alla tre format.

Andra fördelar med att använda bildprocessorn inkluderar:

  • Processuppsättning av Camera Raw-filer med samma alternativ
  • Ändra storlek på bilder så att de passar inom angivna pixeldimensioner
  • Bädda in färgprofil eller konvertera uppsättning filer till sRGB
  • Inkludera copyright-metadata i konverterade bilder
  • Fungerar med Adobe Bridge (om det är ditt föredragna arbetsflöde)
    Verktyg> Photoshop> Bildprocessor

Obs! Till skillnad från en sparad åtgärd är dock inställningarna du använder med Image Processor tillfälliga och används endast i Image Processor den instansen. Bildens nuvarande Camera Raw-inställningar används för att bearbeta bilden, såvida du inte ändrar dem i Bildprocessorn.

Lämna en kommentar