Hur man tar bort en bakgrund i Photoshop CS5

Det vanligaste sättet att ta bort bakgrunden till en bild eller en del av bakgrunden är att konvertera den till ett smart objekt:

Välj först vad du vill ta bort:

Detta kan göras med antingen snabbvalsverktyget eller trollspöverktyget, beroende på hur enhetlig bakgrunden är och hur exakt du vill ha ditt val.

Navigera sedan till skikt fliken, sedan Smartt objekt, och slutligen, Konvertera till smart objekt:

Navigera sedan till skikt sedan igen Rastrera, och slutligen Rasterisera smarta objekt:

Slutligen trycker du på Backspace-tangenten så blir det valda området öppet:

Spara bilden som en .PNG-fil för att bevara bakgrundens genomskinlighet.

Om du istället vill att bakgrunden ska vara enhetlig vit, spara bilden som en .JPEG-fil.

Lämna en kommentar