Hur man tar bort upphovsrätt från en bild

Det faktum att du frågar detta får mig att tro att du inte är tydlig med vad en upphovsrätt är.

Upphovsrätt är rätten att göra kopior av något och kontrollera omständigheterna under vilka andra kan göra det. Det är inte en teknisk åtgärd, och det är inte heller termen för att anklagas för att göra kopior utan tillstånd, även om många felaktigt använder det på ett sådant sätt.

För att ta bort upphovsrätten till en bild måste du göra något av följande:

  1. Äg upphovsrätten till bilden och bestäm att du vill ta bort upphovsrätten. I det här fallet gör du helt enkelt ett offentligt tillkännagivande om att du inte längre gör anspråk på upphovsrätt och släpper det till allmänheten.
  2. Övertala den som äger upphovsrätten att göra nummer 1. Detta kan innebära att du köper upphovsrätten från dem.
  3. Övertala regeringen under vars myndighet upphovsrätten beviljades, eller under vars myndighet din användning av upphovsrätten skulle regleras, att bilden i fråga har eller inte bör ha giltig upphovsrätt, och få dem att anta det via ett rättsligt beslut eller nytt lag.

Med andra ord är det samma som att få någon annan egendom övergiven. Lämna det själv om det är ditt, övertala den som äger det att överge det, eller få regeringen att besluta att det inte är någon egendom.

Lämna en kommentar