Hur man tecknar ett teckensnitt i Photoshop

För att skala / sträcka ut texten kan du klicka och dra någon av sidohandtagen för att sträcka texten horisontellt eller vertikalt och därmed ändra dess bredd eller höjd.

Men eftersom detta kommer att snedvrida det ursprungliga typsnittet, föreslår jag att du istället ökar bokstavsavståndet. Välj bara texten -> skriv ett nummer i teckenfönstret eller välj en av förinställningarna, som visas nedan:

Lämna en kommentar