Hur man väljer flera lager i Photoshop

Att välja flera lager i Photoshop. Utför följande steg

  • (För på varandra följande val) Välj vilket lager du vill ha, håll ned Skift och välj vilket annat lager som helst i 'Layer-panelen'.

    För Ex. : Det finns tio lager i 'Layer Panel', du har valt 'lager 10' och sedan genom att hålla Skift har du valt lager sju. Photoshop väljer Alla lager från 'lager 1' till 'lager 1'.

  • (För val som inte är i följd) Välj vilket lager du vill ha, håll CTRL och välj något annat lager / lager från "Layer Panel". Photoshop väljer dessa lager (ej efter varandra).

    För Ex. : Det finns 10 lager i 'Lagerpanelen' och du har valt 'lager 1' och sedan genom att hålla 'CTRL' har du valt 'lager 4' & 'lager 6'. Photoshop väljer 'Layer 1', 'Layer 4' och 'Layer 6'.

Lämna en kommentar