Hur många fotoner släpps ut av en 6 watts LED?

Detta kan möjligen göras genom att anta ett monokromatiskt ledt ljus.

Låt ljusets våglängd vara L

Och antalet avgivna fotoner per sekund vara n.

Vi vet att energin hos en foton är lika med

E = h * c / L.

Så energin för n fotoner är lika med n * h * c / L

6W innebär 6 ​​joule per sekund.

Således är 6 = n * h * c / L

Vi vet att h = plankans konstant, c = ljusets hastighet

L = ljusets våglängd som vi vet baserat på dess färg.

Lämna en kommentar