Hur många fotoner släpps ut per sekund av en 10mW laserkälla som arbetar vid 626 nm?

A2A

En fotonas energi ges av ekvationen e = hc / λ

E är energin (0.010 Joule per sekund eftersom laserns effekt ges som 10mW)

h är Planks konstant (värde = 6.626 x 10 ^ (- 34) Joule Sec)

c är ljusets hastighet (värde = 3 x 10 ^ (8) m / s) (ljusets hastighet)

λ är ljusets våglängd i meter (här är det 626 nm = 626 x 10 ^ (- 9) m)

Beräkningar:

E = 0.01 Joule per sekund. Detta är energin hos alla fotoner som släpps ut på en sekund.

Så,

E = (antal fotoner som sänds ut per sekund) * (energi från en foton)

E = n * e

e = hc / λ

= {[6.626 x 10 ^ (- 34)] * [3 x 10 ^ (8)]} / [626 x 10 ^ (- 9)]

Nu kan 'n' lätt hittas genom att dela 0.01 (dvs. 'E') med e.

(Inte på humör att göra beräkningar: -b)

Fred

Lämna en kommentar