Hur många passbilder behövs för visumansökan i Dubai?

Processen för viseringsansökan har till stor del blivit elektronisk. För ett turistvisum är det tillräckligt. För uppehållstillstånd räcker det också. De fysiska passfotografierna fästs ofta på dokument som åtföljer din ansökan till ett skrivcenter, så ett fotografi för din ansökan om inresetillstånd, kanske ett annat för Emirates ID-ansökan. Allt som allt, om du har 4 är det troligtvis mer än tillräckligt.

Lämna en kommentar