Hur många stämplar behövs för ett fotografi på 8 ’x 10’ i ett kuvert?

Det beror på. Skickar du bara fotot? Eller sätter du in lite papp för att förhindra vikning?

Den första metoden du kan klara av med två av tre frimärken och kan helt enkelt släppa i posten.

Den andra metoden ökar vikten och kanske inte uppfyller kraven för "flexibilitet" och "tjocklek" i postföreskrifterna, vilket kräver mer porto. Detta bestäms bäst av en resa till postkontoret.

Lämna en kommentar