Hur redigerar professionell fotograf sina foton eller lägger helt enkelt sin logotyp / namn på fotografiet så att kvaliteten minskas av en fotoredigerare? Vilken redaktör är bäst för professionell fotograf så att bildens kvalitet och storlek inte minskar?

Fotografier redigeras vanligtvis och lagras i ett komprimerat eller förlustfritt komprimerat format, till exempel Photoshop .psd eller .tif. Om originalfilen från kameran är i RAW-format ändras den själva filen aldrig och allmänna eller lokala ändringar av bilden lagras i ett skriptformat som sedan kan redigeras eller tas bort helt utan att originalfilen ändras. De vanligaste RAW-redigerarna är Adobe Lightroom och Photoshop ACR-redigeraren (samma motor). Även om Photoshop möjliggör mer komplex redigering, är detta alltid baserat på en kopia av RAW-filen. Även om det är möjligt att destruktivt redigera denna kopia, har senare versioner av Photoshop lutat sig längre mot användning av justeringslager, masker och smarta objekt, vilket gör att ett brett spektrum av effekter kan staplas i en omredigerbar .psd eller .tiff utan förlust av detaljer. . På samma sätt kommer en vattenstämpel troligen att läggas till som ett separat lager i Photoshop eller läggas till som en del av exportprocessen i Lightroom, så den enda kvalitetsförlusten uppstår under slutprodukten genom minskning av upplösning och / eller sparande i ett förlustformat som. jpg för online-användning.

Lämna en kommentar