Hur ser en färgblind fotograf ut?

Eftersom jag hanterar kreativ produktion och fotostudior testar vi ofta personalens färgkapital. Ofta bara för skojs skull men också så att människor vet var deras person svagheter är så att de kan utveckla dessa områden bättre.

Våra siffror är inte typiska eftersom de flesta som arbetar som visuella yrkesverksamma har en viss inneboende eller utbildad färgkapital till att börja med. Så de flesta av våra team under åren var som helst jag har arbetat kan lagra åtminstone i 90% av färgtesterna. Det som ofta dyker upp är att vissa människor har problem med ett visst färgintervall där nyanser blir en utmaning för vissa färger. Kvinnor tenderar att göra bättre på färgtester hos allmänheten än män. Men inom kreativa yrken som studior som i allmänhet planar ut. De flesta fotografer jag har testar till exempel som är bra på sitt hantverk får 98 eller högre män eller kvinnor.

Jag har några egna färgbrister men eftersom jag jobbar med färg, som allt annat, blir du bättre på det jobbet över tiden och ser saker som lekmannen inte skulle göra. Eftersom jag vet var mina brister är kan jag justera för dem.

För de flesta människor har färgblindhet liten inverkan på kvaliteten på deras arbete som fotografer. Kompositionsförmåga och förståelse för hur man använder ljus och skugga är mycket viktigare än begränsad eller fläckig färgblindhet.

Men om du är en digitech (som arbetar med kritisk färgkorrigering), arbetar med färghantering, färgteori eller matchning av färgprov måste du kunna få en perfekt poäng på färgtesterna.

Lämna en kommentar