Hur skiljer sig en skulptur från en målning eller ett fotografi?

I konventionella termer tar en skulptur utrymme och sträcker sig i tre dimensioner. Vår uppfattning om en målning eller ett fotografi är att de är tvådimensionella och inte sticker ut i rymden. Självklart har en duk djup om den är på en bår, och då mer om den är inramad, och detta gäller också ett fotografi, men när det gäller hur vi traditionellt ser och interagerar med dessa ser vi dem vara på en enda plan. I vissa tillvägagångssätt till konst ses skulptur som ett objekt, en sak till dess sig själv, medan en målning eller ett fotografi är en representation av något som konstnären vill förmedla. Tänk på ett landskap eller ett porträtt - vi ser inte själva scenen eller personen, vi ser en tolkning av dem. Detta förändrades med tillkomsten av abstraktion i västerländsk konst, särskilt inom färgfält och minimalistisk konst, där konstnären krävde att du skulle se målningen som den är, inte som en symbol för något annat. Fotografier förlitar sig till stor del på att något ska fångas i processen att spela in effekterna av ljus på ett medium, så de ses ofta som representerar något som inte finns där när du tittar på bilden. Skulptur tenderar att vara (men är inte alltid) mer påtaglig, en sak du kan gå runt, se från mer än en vinkel, röra vid osv. I konceptuell konst är det inte alltid sant. Performance art är tredimensionellt men kortvarigt - såvida det inte spelas in på film eller band finns det bara under föreställningen. I den meningen är det en händelse, inte ett objekt.

Lämna en kommentar