Hur skiljer sig gammastrålar och fotoner?

En foton är en elementär partikel - ett paket med elektromagnetisk strålning.

Gammastrålning är elektromagnetisk strålning med en energinivå över en specificerad mängd / våglängd som är kortare än en viss mängd. Gammastrålar, liksom all elektromagnetisk strålning, finns som en foton.

En gammastråle är en foton med den högsta energinivån. De har ingen massa och gör det som ett resultat av radioaktivt sönderfall i en atomkärna som kallas Gamma-sönderfall.

Frisättningen av gammastrålen kan åtföljas av frisättningen av en Helium-kärna (Alpha-strålning), en elektron (Beta-strålning) eller en neutrino (mer eller mindre en neutral elektron). Alpha och Beta ändrar typen av element i den atom som strålningen avges från, en neutrino eller bara frisättningen av gammastrålen kommer att hålla elementet detsamma.

I grund och botten är en foton ett paket med ljus och gammastrålar är en typ av ljus.

Lämna en kommentar