Hur skiljer sig nettofotosyntes och grov fotosyntes från varandra?

Brutto primärproduktion (GPP) är mängden glukos tillverkad i fotosyntes under en tidsperiod.

Primärproduktion netto (NPP) är beloppet biomassa ackumulerades under den tidsperioden.

Skillnaden mellan GPP och NPP är mängden socker som används i andning (R) under den tidsperioden.

NPP = GPP - R

GPP är den totala mängden energi som fångas i fotosyntes. NPP är den faktiska biomassa som är tillgänglig för växtätare efter producenter har uppfyllt sina egna energibehov.

Lämna en kommentar