Hur slår man samman lager i Photoshop? Vad är några exempel

Jag rekommenderar inte att slå samman lager i Photoshop om du inte verkligen behöver.

Det är bäst att hålla alla dina lager separata när det är möjligt, så att du kan spara din färdiga PSD med lagren intakta, vilket du kan behöva om du vill redigera bilden senare.

Om du slår samman lager måste du veta att det inte går att ångra när du sparar din PSD och avslutar programmet.

När du är redo att spara din bild i ett format som JPEG eller PNG behöver du inte slå samman lagren. Photoshop kommer att göra det ändå när du sparar din bild i ett format som inte har stöd för lager (inklusive JPEG och PNG).

Om du fortfarande vill slå samman lager högerklickar du på ett lager i lagerpaletten och väljer Sammanfoga ner lager. Det valda lagret slås sedan samman till lagret under det.

Om du vill slå samman mer än ett lager åt gången klickar du på Layer i huvudmenyn längst upp, och de kan du välja mellan tre alternativ, Sammanfoga grupp, Sammanfoga synlig och Platta bild. Sammanfoga grupp sammanfogar alla lager i den valda gruppen. Merge Visible slår bara ihop synliga lager, Flatten Image slår samman alla lager till ett lager

Lämna en kommentar