Hur tar en växt in de nödvändiga ”ingredienserna” för fotosyntes?

"Ingredienserna" för fotosyntes är vatten, koldioxidoch energi, Vilket ger glukos och syre, såsom i den välkända formeln:

6 H2O + 6 CO2 + Energi = C6H12O6 + 6 O2.

Vatten (H2O) från rötterna, koldioxid (CO2) från luften (via stomi) och energi från ljus. Ljusenergi används för att dela upp vatten (i protoner (vätejoner), fria elektroner och syre) och för att excitera dessa elektroner (bärs av Klorofyll) - i Ljusreaktioner - vilket ger dem kinetisk energi som används för att syntetisera ATP och NADPH, vilken butik potentiell energi (i kemiska bindningar) som används för att driva syntes av glukos (C6H12O6) i Mörka reaktioner (Den Calvin-Benson Cycle).

När de mörka reaktionerna använder den energi som lagras i ATP och NADPH, återgår de till ADP och NADP (respektive), som "återvinns" i ljusreaktionerna ("aktiveras" tillbaka till ATP / NADPH) och slingan fortsätter.

Förenklad, ovanstående sekvens visualiseras i den animerade PowerPoint-presentationen Fotosyntes .ppsx.

Lämna en kommentar