Hur tar man bort dubbla foton i Google Foto från webben eller från appen? Finns det en funktion där du kan skanna och radera efter dubbletter?Artboard

Tyvärr verkar det inte finnas ett sätt att identifiera och ta bort när detta skrivs nära dubbletter i Google Foto (t.ex. foton som inte kan skiljas visuellt från den vanliga personen men som kan skilja sig från varandra på grund av variationer i metadata eller på grund av variationer i några pixlar på grund av olika komprimeringsnivåer / komprimeringstekniker), dock - som andra har noterade - mekanismerna för automatisk uppladdning förhindrar att exakta dubbletter laddas upp.

Jag saknar också en sådan av dupliceringsfunktion och delar i din frustration. De Googles produktforum eller knapparna "Skicka feedback" i appen är bra sätt att be om nya funktioner (till exempel deduplicering) och ge annan relevant feedback. När det gäller denna funktion finns det redan två pågående relaterade trådar:

Jag skulle rekommendera att chima in på dessa trådar och uttrycka en önskan om den här funktionen; ju fler externa rapporter som kräver en viss funktion, desto lättare är det att motivera att prioritera den funktionen framför andra funktioner som har mindre extern efterfrågan på användare.

Lämna en kommentar