I avsaknad av ljusreaktionerna från fotosyntes, vilka komponenter krävs för att Calvin-cykeln ska gå vidare?

Calvin-cykeln behöver NADPH och ATP, men den är avaktiverad i mörkret hos de flesta växtarter, så även om alla nödvändiga NADPH och ATP fanns tillgängliga skulle Calvin-cykeln i en växt inte fortsätta i mörkret. Växter som gör CAM-fotosyntes, såsom kaktus, har motsatt reglering av Calvin-cykeln så att de kan assimilera kol på natten och hålla sin mage stängd under dagen. Det är dock svårt att lagra energin från ljusreaktionerna utan att assimilera kol, så medan kaktusar har stor vattenanvändningseffektivitet växer de väldigt långsamt.

Utanför växter finns det flera riken av bakterier som gör Calvin-cykeln utan att utföra någon form av fotosyntes alls. De får sin energi att tillverka NADPH och ATP från andra källor, såsom metalljoner, och förvandla koldioxid till socker så att de kan växa. Och det finns icke-syresatta fotosyntetiska bakterier som använder ljusenergi, men som inte har de typer av ljusreaktioner som växter gör och genererar inget syre.

Lämna en kommentar