I följande mening, ’Cannons bakgrund inom fysik, astronomi och fotografi gav henne en unik kompetens som skulle tjäna henne väl under resten av sin karriär’, varför använder vi ”skulle tjäna” istället för ”har tjänat”?

Detta är ett exempel på framtid i det förflutnaDär kommer i ett nuvarande sammanhang blir skulle när jag ser tillbaka.

Framtiden i nuet (tillbaka när detta var "nu"): Cannons bakgrund inom fysik, astronomi och fotografi ger henne med en unik kompetens som kommer [fortsätt med] tjäna henne väl under resten av sin karriär.

Framtiden i det förflutna (ser tillbaka på ett förflutet "nu"): Cannons bakgrund inom fysik, astronomi och fotografi förutsatt henne med en unik kompetens som skulle [fortsätt med] tjäna henne väl under resten av sin karriär.

För närvarande perfekt har tjänat för att arbeta här, måste Cannon vara fortfarande engagerad i en karriär (men hon är inte längre med oss, så det är inte möjligt): Cannons bakgrund inom fysik, astronomi och fotografi ger henne en unik kompetens som har tjänat hennes brunn [hittills].

Lämna en kommentar