I vilken organell sker fotosyntes i alger och växter?

I eukaryoter, såsom växter och alger, sker fotosyntes inom kloroplasten i cellen.

'Blågröna alger' är inte eukaryoter utan cyanobakterier. Dessa mikroorganismer är fotosyntetiska och innehåller inte kloroplaster eller andra organeller. Teorin om endosymbios betecknar kloroplaster från växter och eukaryota alger som härrör från en cyanobakteriell förfader.

Lämna en kommentar